Показват в София ръкопис от „Втория златен век“ на България

Ценният ръкопис от „Втория златен век“ на България ще бъде показан в Националния археологически музеи и институт към БАН. Събитието е посветено на 150 години Българска академия на науките.

Ръкописът излиза за първи път от архивите на Държавния исторически музей в Москва.

Става дума за Томичовият псалтир, който заедно с Манасиевата хроника и Лондонското евангелие, е един от най-важните книжовни паметници, останали от времето на Второто българско царство и по-конкретно на цар Иван Александър. 

Източник и снимка: БНР