България

Правителството пита КС за „независимия прокурор“

Министерският съвет поиска от Конституционния съд тълкуване на Основния закон във връзка с идеята за въвеждането на фигурата на „независимия прокурор“, който да разследва главния.  

В питането правителството се позовава на „общоприетия правен принцип, че „никой не може да съди себе си“, който е елемент на правовата държава“ и иска от конституционните съдии да кажат дали правомощието на главния прокурор да осъществява „методическо ръководство“ върху всички прокурори възпрепятства неговите подчинени да го разследват. 

Малко след като в тържествена обстановка Иван Гешев положи клетва, пред медиите той и предшественикът му коментираха президенските консултации за промени в Конституцията в частта „прокуратура“. Новият Обвинител номер едно нарече въпроса политически и реагира срещу разговори по принцип, без да е идентифициран реален проблем. 

Бившият главен прокурор Сотир Цацаров коментира:

„Ако консултациите и въобще целия дебат е насочен да създаде някаква платформа за някаква дискусия, която ще обслужи идващи политически проекти или идващи избори, това е безполезно упражнение“-

Отговор на питането може да се чака до няколко месеца, коментираха пред „Хоризонт“ конституционалисти. 

Активизирането на дебата около контрола върху главния прокурор върви по две линии – споменатите вече консултации при президента и по линия на препоръките на Венецианската комисия. Минути след като встъпи като главен прокурор, Иван Гешев коментира, че становищата ѝ са препоръчителни, а за да се вземат предвид, трябва да се впишат в българските законодателни рамки: 

„Всички прокурори са независими, както и всички магистрати. Базират решенията си само на закона, вътрешното си убеждение и доказателствата по делото. Този термин – „независим прокурор“ – е обиден към прокуратурата“.

Източник: БНР