Предлагат пожизнена втора пенсия с гарантиран размер

Промени в Кодекса за социалното осигуряване, с които се урежда изплащането на така наречената втора пенсия от частните дружества,  предлага социалното министерство. По данни на Комисията за финансов надзор, партиди в Универсалните пенсионни фондове имат 3 милиона и 700 хиляди българи. 

Първите плащания ще са към жените, родени през 1960 г., които през есента на 2021-ва година ще имат право на втората пенсия. Предложенията се обсъждат с представители на частните фондове, парламентарните комисии по бюджет и финанси и социална политика, както и на бизнеса и синдикатите.

Основен продукт, предлаган от работната група, е получаването на пожизнена пенсия, която ще е с гарантиран размер.

За да я получат обаче, хората трябва да имат в личната си партида средства, които да гарантират, че месечно няма да получават по-малко от 15% от минималната пенсия за стаж и възраст, която всяка година определя държавата.

Тук няма наследяване на парите, но дружествата ще предлагат допълнителен продукт на пенсионерите, уточни социалният министър Бисер Петков.

„Пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане. В рамките на този гарантиран период на изплащане плащането ще продължи и в случаите, че пенсионерът почине, но ще бъде насочено и ще се получава от неговите наследници“, каза той.

„Примерно десет години гарантиран период на изплащане  – пенсията се плаща в размерът, в който е отпусната, но при смърт на пенсионера в този период, тя се получава от неговите наследници“, обясни още министър Петков.

При недостатъчно пари в личните партиди за пожизнена пенсия хората ще имат право на разсрочена. Тя няма да се получава всеки месец.

Ако лицето почине преди периода, в който е посочил, че ще я получава, остатъкът от средствата, които не са платени към него, ще отидат към наследниците. Ако парите в партидата са по-малко от една минимална пенсия, те ще се платят еднократно.

Втората пенсия ще може да се получи при навършването на възрастта за пенсиониране при трета категория труд или една година по-рано, ако за това има достатъчно натрупани пари.

На опасението, че заради втората пенсия тази от НОИ ще бъде намалена с 20% и може да се окаже, че първите получатели ще взимат по-малко средства, министър Петков припомни, че парите от фондовете могат да се прехвърлят към НОИ. Тази опция ще се запази.

До момента няма схема, по която да се урежда плащането на допълнителната пенсия.

Преди година държавата и пенсионните фондове постигнаха съгласие вторите пенсии да са пожизнени, месечни, разсрочени или еднократни. Но за това не бяха формулирани законодателни текстове.

Условие за пожизнената пенсия тогава бе парите в партидата на човека да позволяват месечният размер да не бъде по-малък от 20% от минималната пенсия за стаж и възраст. Тогава социалният министър пресметна, че за първите пенсионери с втора пенсия месечните суми ще са около 40 лв. Ако натрупаната сума в партидата е недостатъчна, пенсионерът ще може да си избере средствата да се изплащат разсрочено за 5, 10 или 15 години.

Източник: БНР