Предлага се улеснена процедура за доказване на ТЕЛК за данъчно облекчение

По-улеснена процедура за доказване на ТЕЛК с цел използване на данъчно облекчение се предлага в пакета с промени в данъчните закони, публикуван на сайта на Министерството на финансите.

Както вече се установи като практика през годините, всички данъчни закони се променят като преходни и заключителни разпоредби на един закон – този път на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Улеснението за данъкоплатците, които имат право на облекчение заради ТЕЛК, идва от това, че отпада задължението им да включат сканирано копие на документа си, когато подават данъчна декларация. Това е една от малките промени, които засягат физическите лица в пакета от данъчни закони за догодина.

С друга промяна се отменя изискването необлагаемите награди от игри до 100 лева да се вписват от работодателите и самоосигуряващите се лица.

Въпреки теча на данни от Националната агенция за приходите, няма текстове, с които се отменя възможността от 2020 г. данъчната декларация на притежателите на персонален идентификационен код да бъде попълнена автоматично.

Източник: БНР