Прекратиха поръчката за електробуси в Хасково

Прекратиха обществената поръчка за доставка на 5 електрически автобуси в Хасково. С тях трябваше да се подобри качеството на атмосферния въздух. Има подадена жалба и са установени нарушения.

В прошението се казва, че има допусната дискриминация при оценката на един от критериите за възлагане, посочен в методиката за определяне на комплексната оценка на офертите.

Прогнозната стойност на поръчката е за 4.8 млн., лв. Процедурата бе открита на 31 декември 2019 г. Близо две седмици преди това в екоминистерството бе подписан договор за обществения елктротранспорт в Хасково.

снимката е илюстративна