България

Проверяват Оперативна програма ”Региони в растеж”

Започва проверка на дейностите, свързани с контрола на изпълнението на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Тя е разпоредена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова.

Целта е да се установи какво е наложило наемането на външни фирми за извършване на проверките на място при бенефициентите, при положение, че в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, която изпълнява функциите на Управляващ орган на програмата, има 67 експерта.

Освен това проверката ще установява размерът на разходите за използване на услугите на външни фирми.

снимката е илюстративна