Разработват граждански бюджети в 3 хасковски села

В три хасковски села започва разработването на Програма за граждански бюджети. Пилотно ще бъде тествана във Войводово, Малево и Стамболийски. Идеята на проекта е хората да се включат активно в решаването на проблеми на местно ниво, а общинският бюджет да стане по-разбираем за тях, обясни зам.-кметът на Хасково Мария Вълчева.

Жители на тези села ще преминат през обучения за повишаване на компютърната грамотност, мобилизиране на местната общност за разрешаване на местни проблеми, намиране на решения и финансиране на местни инициативи, каза Кристина Йорданова, управител на фондацията, която ще реализира проекта.

сн. община Хасково