Новини

Регламент, Декларация, Тарифа за Местни избори 2019 г

РЕГЛАМЕНТ
условия на „ФАКТОР БГ“ ЕООД

за провеждане на предизборна агитация в сайта Taran.news
Избори за общински съветници и за кметове в Република България на 27 октомври 2019 г.

В предизборната агитация в информационен сайт Taran.news могат да участват всички партии и коалиции и кандидатите им за кметове и общински съветници, регистрирани за участие за изборите за общински съветници и кметове в Република България. Стартът и финалът на предизборната кампания са в съответствие с хронограмата на ЦИК.
Сайтът предоставя на всички, регистрирани за участие в изборите кандидати, партии или коалиции, едни и същи условия и цени за платени публикации. Тарифите за тези услуги са обявени, според изискванията на Изборния кодекс, пред Сметната палата.

Участниците в предизборната кампания, които желаят да провеждат агитация, подписват ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие с правилата на този регламент и провеждането на кампанията на сайта Taran.news.
Материалите от предизборните събития се публикуват в специална категория “Местни Избори 2019”.

Представителите на регистрираните за участие в изборите политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети информират сайта за предизборните си прояви най-малко два дни преди тяхното начало. Съобщения за проявите в рамките на цялата предизборна кампания се приемат от 09:00 до 18:00 часа всеки ден на телефоните на сайта:
0885 238324- Христо Христов
e-mail: taran2057@abv.bg

Taran.news не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за което не е получена информация по този ред.

Всички предизборни материали се заплащат авансово. Заплащането е според Тарифа, неразделна част от този Регламент и валидна за всички участници в изборния процес.

Упълномощените представители на политическите партии, коалиции и инициативни комитети заплащат стойността на политическата агитация директно в медията, без посредничество, за да бъде гарантиран минималният и коректен размер на плащанията. Всички представители на политически партии, коалиции, инициативни комитети и независими кандидати са длъжни да спазват Изборния кодекс, както и нормите на действащото в България законодателство. Ползващите Taran.news за предизборна агитация са длъжни да спазват принципите на коректност и етично поведение.

Всеки от участниците в предизборната кампания, който посредством своя изява накърни интересите на други лица и така предизвика правото им на отговор, заплаща стойността на отговора. Цената на публикацията на засегната страна се заплаща от предизвикалия правото на отговор и се определя съгласно приложената тарифа. Искането до медията може да се направи в срок до 24 часа след направената публикация. Отговорът се публикува без коментар.

Taran.news няма да публикува никакви предизборни материали 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, съгласно Изборния кодекс.

Сайтът Taran.news е само доставчик на информация и не носи никаква отговорност за изявленията, направени по време на предизборната кампания, както и за съдържанието на готовите продукти, предоставени за агитация от централите на политическите партии, коалиции или инициативни комитети, или от фирми, разпространяващи агитационни материали в рамките на Кампания за Избори за общински съветници и кметове в Република България на 27 октомври 2019 г.
При получаване на готов материал за публикуване, Taran.news не носи отговорност за съдържанието му.

Taran.news не редактира информация, подадена от предизборен щаб, ако за това няма изрична договорка между медията и съответния представител.

ДЕКЛАРАЦИЯ

от …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

представляващ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
/ кандидат, партия, коалиция, предизборен щаб, инициативен комитет и др./

Запознат съм с Регламента за предизборна агитация в сайта Taran.news и с Тарифата за заплащане на предизборните материали.
Приемам условията и правилата за водене на предизборна кампания за Избори на общински съветници и кметове в Република България на 27 октомври в сайта. 

Дата……………. Упълномощено лице:…………………

Гр. Хасково Име : ……………………………………

             РЕКЛАМНА ТАРИФА 

Taran.news е електронно издание, което публикува новини, коментари, анализи, фоторепортажи, интервюта, мнения и др., като се старае да предлага различни гледни точки за събитията, случващи се в България и по света. Авторите ни са утвърдени и известни специалисти в своята област.

Тарифа за реклама в Taran.news

На стр. 1 – Рекламен банер – 728х90 – 300 лв., ако е предоставен от партия, коалиция, инициативен комитет или независим кандидат

На стр.1 – Рекламен банер – 300х250 – 280 лв., ако е предоставен от партия, коалиция, инициативен комитет или независим кандидат

На стр. 1 – Рекламен банер – 125х125 – 250 лв., ако е предоставен от партия, коалиция, инициативен комитет или независим кандидат

Рекламен банер – 728х90, при отваряне на новина – 250 лв., ако е предоставен от партия коалиция, инициативен комитет или независим кандидат

Рекламен банер – 300х250, при отваряне на новина – 230 лв., ако е предоставен от партия коалиция, инициативен комитет или независим кандидат

Публикуване на 10 бр. материала – 1000 лв. Към тях може да има аудио до 1 мин, ако бъде предоставено от кандидатите на изборите

Само излъчване на аудио, в продължение на 1 мин – 100 лв.

Излъчване на видеоматериал, предоставен от кандидата – 200 лв
Публикация 1 бр – 100 лв.
Право на отговор – 100 лв