Ремонт на пътя от Райново до Симеоновград

Ремонтират пътя от димитровградското село Райново до началото на Симеоновград днес. Ремонтите ще са от 12 до 13 октомври от 9 до 17 часа.

Затова е създаден обходен маршрут през селата Черногорово, Воден, Александрово и Константиново.