Свиленград попадна в негативен списък на прокуратурата

Свиленград е единственото населено място в Хасковска област, който попадна в негативен списък на Върховната административна прокуратура /ВАП/. Става дума, че държавното обвинение е открило, че в граничния град има Наредба, която противоречи на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закона за нормативните актове (ЗНА) и др.

В хода на проверките са открити състави на административни нарушения, скрепени със санкции, различни от уредените на законово ниво със ЗМДТ, съобщават от ВАП.

Ефектът от проверката е налице – предприети са мерки заотстраняване на незаконосъобразните тежести за гражданите, включително и на задължения за заплащане на такси.