Новини

Социалните съюзи в Хасково се срещнаха с кмета

Първа работна среща между социалните съюзи в общината и кметът Станислав Дечев, и заместникът му Мария Вълчева бе проведена днес. В разговорите са набелязани конкретни проблеми, които трябва да бъдат разрешени, за да се подобри качеството на живот и социализацията на хората в неравностойно положение, съобщиха от кметството.

В срещата участваха представители на Клуб на инвалидите с физически увреждания, Районна организация на глухите, Сдружение „Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение“, Сдружение „Диабет 2012“, Сдружение „Съюз на диабетоболните“, Сдружение “Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания“, Дружество „Военноинвалиди“.

снимка: община Хасково