Съдът в Хасково игра по правилата

В този коментар днес окръжните съдии на Хасково ще бъдат похвалени. Не че е такова правилото, защото журналистиката е опозиция на всяка власт. Но днес ще бъде така. Защото магистратите в Хасково направиха подвиг с решението си от снощи за турчина Левент Гьокташ.

С последната си дума хасковските правораздаватели отказаха да бъдат екзекутори. Запазиха държавността и правовата държава.

Дори и в неофициален разговор никой от тях няма да признае, че по казуса е имало натиск. Няма обаче български журналист, който поне веднъж е присъствал на въпросното дело и да не му е станало ясно, че такъв е имало и той е бил безпрецедентен. Едва ли някога ще стане ясно в какво точно и как са били притискани правораздавателите.

Но излиза, че черните тоги са се водили, че съдът е конституционно независим орган и неговата дейност не подлежи на външна намеса и контрол, освен този на самата съдебна система. Няма правни и социални механизми, по които волята на независимия съд да бъде подчинена, освен по линия на предвидения инстанционен съдебен контрол.

Така трябва да бъде, защото такива са правилата.