Топъл обяд за 1 600 човека предоставя община Хасково от 10 февруари

Топъл обяд за 1 600 човека предоставя община Хасково от 10 февруари 2021г. До 27 април 2021 г. потребителите ще получават всеки обяд топла храна, която включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Тази социална подкрепа се осъществява в изпълнение на проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19“ на територията на община Хасково по Оперативна програма за храни и /или основно материално подпомагане“, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

За всички потребителите, които не са в състояние да вземат храната си от пунктовете, е организирана доставка до дома.
Информация за одобрените получатели на услугата може да намерите на информационното табло в община Хасково, при кметовете на населени места в община Хасково, на пунктовете за раздаване на обяда или на телефон 038 603 395.

В селата от община Хасково топлият обяд ще се получава от обособени пунктове в кметствата. В Хасково също са ситуирани три пункта за топъл обяд:

  • Трапезария в СУ „ Св. Паисий Хилендарски“
  • Кв. „Република“, в къпалнята на ул. „Единство“
  • Кв. Болярово – сградата на Читалището