Търсят чиновници в МВР-Хасково

Областна дирекция на вътрешните работи в Хасково обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение, както следва:

-„Системни оператори” в администрацията на ОДМВР – Хасково /сектор „Пътна полиция”, сектор „Български документи за самоличност” и в районните управление към дирекцията;

– „Сътрудник охрана” в ОДМВР;

– „Чистач” – РУ Харманли.

Обявата за необходимите документи и изисквания за заемане на длъжностите е публикувана на страницата на ОДМВР-Хасково, в раздел „Конкурси”.

Документи за участие в процедурата се приемат до 20.02.2020г вкл., като се подават лично или чрез пълномощни в ОДМВР Хасково всеки работен ден от 9 до 12ч и от 13-17 ч. на адрес: бул.”България”№85.

Телефон за справки и допълнителна информация – 038/640 444.