Увеличават съдиите в Административния в Хасково

Още един съдия да заработи в Административен съд Хасково обсъди Висшия съдебен съвет. Крайното решение ще бъде взето обаче от Пленума и то след като комисията по „Бюджет и финанси“ към пленума на ВСС даде становище по отношение на финансовата обезпеченост. 

На анализа за свършеното през миналата година бе казано, че административните съдии в Хасково са едни от най-натоварените в страната.

В момента там работят 7 магистрати, има и един командирован от Районен съд Хасково.