Умуват да връчват фишове и актове по електронен път

Комисията по електронно управление и информационни технологии ще разгледа предложение електронните услуги да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физическите лица, съобщава БНР. Промените са записани в Закона за електронното управление.

Урежда се и да отпаднат всички стикери и документи, които удостоверяват в налични регистри данни. Премахва се и изискването за квалифициран електронен подпис за заявяване на множество от електронните административни услуги.

Връчването на фишове, актове и наказателни постановления по електронен път също ще бъде уредено.

Служебният кабинет наскоро одобри сходни предложения за промени.