„Училище в облака“ в Хасково

Директори на детски градини и училища от община Хасково днес провеждат поредица от срещи по проект „Училище в облака“. Инициативата е на община Хасково съвместно с програма SPACE CAMP.
Програмата, разработена на училищата в община Хасково, предвижда:
Предоставя подкрепа за нужна услуга, която подготвя училищата за GDPR, отговаря на политиката и стратегията на МОН и подпомага създаването и обменянето на добри практики.

Оптимизира работата, спестява време и ресурси, като създава предпоставки за намаляване на административната тежест към училищата.

Позволява публичност (и положителен имидж), кандидатстване по проекти и конкурси за иновации в образованието.

Процесът по внедряване на „Училище в облака“ преминава през няколко етапа:
Анкета за готовност за внедряване (безплатно, за всички училища)
Активиране на услугата (еднократно и завинаги)
Обучение на учителите – три учебни програми за учители, с най-високо качество и 91% положителна обратна връзка от други училища
Готови процедури и документи от други училища в България

Над 200 училища в България внедряват G suite с Център за творческо обучение. Google за образованието е разпозната иновация в над 20 училища. 

Етапи на реализация:
Етап 1: електронно общуване и основни административни процеси в облака  
Дейности:
Презентация и дискусия с директорите на училища и екип на Община Хасково
Активация и настройка на Google G suite за образованието на пилотна група или всички училища в Общината
Обучение на тема “Училище в облака: въведение”
Обучение на администратори
Създаване на електронни профили на всички учители и Google групи

Очакван резултат:
Ясен и бърз канал за общуване по електронен път за всички учители в Общината.
Достъп за безплатни ресурси за училищата. Оптимизирано съхранение на данни.
Етап 2: Училище в облака
Дейности:
Обучение “Училище в облака: общуване и организация”
Подпомагане на училищата да въведат нови правилници за електронно общуване
интегриране на съществуващи електронни услуги с G suite профилите (дневник, ползване на приложения, Google класна стая)
Сертифициране на 50 учители по международни програми
3 Google сертифицирани обучители сред учителите от Хасково.

За учителите:
Отлични условия за екипна работа.
Работа с приложения и функционалности, специално разработени за образованието.
Стъпка към проектно базирано обучение в класната стая.
Спестяват се време и ресурси чрез оптимизиране на административните процеси.
За учениците:
Развиват се умения за общуване, планиране и сътрудничество.
Технологична грамотност и фокусиране върху съдържателната страна на поставената задача.
Ученическо портфолио се създава автоматично, с цялата активност на ученика.
Създаване на учебно съдържание и от учениците.

За родителите:
Сигурност, безопасност и контролирана работна среда за техните деца. 
Ефективно общуване чрез използване на възможностите на платформата.
Възможност за получаване и преглед на информация по всяко време и на всяко устройство. Седмичен бюлетин на работата на ученика.
Хронология на комуникацията, която може да бъде прегледана.

снимка: община Хасково