Хасковска област е на трето място по деца в приемни семейства

Хасковска област е на 3-то място в страната по брой деца, отглеждани в приемна грижа с доставчик община, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. В областта 100 са децата, отглеждани в приемни семейства, като 9 от тях са с увреждания.

На първите две места са областите Варна и Плевен.