Шефът на ПАС: Надявам се, че шефското място на Окръжен съд Хасково не е купено

В Хасково днес пристигна председателят на Апелативен съд Пловдив – Магдалина Иванова, която присъства на годишния доклад на съдебния район в област Хасково. Минути преди да започне форума, тя бе уловена от репортерите, които по това време в същата зала отразяваха общинската сесия. С нея бе и новоизбраният член на ВСС – Миглена Тянкова. Повод за въпроси към двете станаха две неща – предстоящият избор за председател на Окръжен съд Хасково и информация изтекла в сайта lex.bg, че новоизбраните членове са депозирали днес заявление, в което декларират готовност да встъпят в длъжност.

Госпожо Иванова, докъде стигна изборът за председател на Окръжен съд Хасково?

Този конкурс е на финалната права. Във вторник, 21 март Съдийската колегия на ВСС ще реши кой от тримата кандидати ще бъде избран за председател.

В града се говори, че и тримата кандидати имат протекции от различни места – партии и бизнеса. Как смятате, дали този избор е предрешен?

Надявам се да не е предрешен независимо дали и тримата или някой от тях имат протекции. Надявам се също да бъде избран най-добрият.

В Хасково се говори и още нещо, че мястото е купено. Според Вас това място може ли да бъде купено с пари, защото се говори упорито, че бизнесът в града ще седне на шефското кресло?

Не зная за какво ме питате. Не съм запозната. Не съм на ясно с местните слухове и приказки. Според мен не трябва да бъде купено. Надявам се да няма купуване. И вярвам, че няма да има.

Ето какво бе попитана и Миглена Тянкова:

Г-жо Тянкова, съдии от Окръжен съд говорят, че правите всичко възможно да провалите избора. Това така ли е?

Нямам никакъв интерес да се провали избора. Това го заявих и на изслушването на кандидатите на общото събрание. Напротив, този съд трябва да има титуляр и да поеме организацията и работата на съда и на съдебния район. Още повече, че днес сме депозирали заявления от всички избрани за членове на ВСС, в което изразяваме готовност, че може да стъпим в длъжност.

Казвам Ви това, защото лично съдия ми го каза в неофициален разговор?

Отделно от това имам подозрения откъде вървят тези слухове да кажем. Дори се досещам кои са кръгът на съдиите, които го говорят. Няма да ги коментирам. Но нямам никакъв интерес от провал на избора и това го знае всеки разумен колега.

Какъв трява да бъде избраният на този пост?

Този въпрос сте ми го задавали много пъти. Трябва да е независим. Без никакви зависимости нито вътрешни, нито външни. Това е моето становище.

В интервюто са използвани въпроси и на други медии.