Ще има ли указ за Иван Гешев?

Продължават споровете дали президентът Румен Радев трябва да издаде указ за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор. Юристи изказват полярни мнения. Преподаватели по Конституционно право твърдят, че държавния глава няма друг ход освен да издаде указа в разумен срок. Други юристи твърдят точно обратното. Ето и реакциите:

Румяна Ченалова

Съгласно т. 7 от Правилата за избор на председатели на ВКС, ВАС и ГЛАВЕН ПРОКУРОР, приети през 2012 г., с последно изм.11.07.2019 г.: Правилата относно процедурата за избор се прилагат след връщане на предложението от президента. Процедурата се състои от последователни етапи :

1.Изгдигане на кандидатури – раздел I
2.Публично оповестяване и обсъждане на кандидатите – раздел II
3.Изслушване на кандидатите- раздел III
4.Провеждане на избора – раздел IV

Процедурата за избор не е тъждествена с етапа „провеждане на избор“, както неправилно се разбира от ВСС. Терминът „процедура за избор на кандидати“ е използуван в т.1 от Правилата, като в текста ясно и недвусмислено се казва : „Процедурата за избор на кандидати … се открива от Пленума на ВСС в срок…“

Т.е.:
1.ВСС е приел правила за избор
2.В Правилата ясно е посочено, че при връщане на предложението от Президента процедурата за избор започва отново
3.ВСС нарушават собствените си правила, което опорочава избора
4.Тъй като се касае до сложен фактически състав, който завършва с Указ на президента, следва въпросът:

Длъжен ли е президентът да подпише Указ за назначаването на Гешев при очевидно незаконосъобразно проведена процедура за избор?

Това му задължение не е ли в противоречие с основни принципи на правовата държава, заложени в Конституцията?

Възможността за оспорване конституциосъобразността на Указа представлява ли достатъчна гаранция за върховенство на закона при положение, че обвързаната компетентност на президента е предпоставка за незаконосъобразност.

Или простичко казано – в Конституцията е заложено президента да наруши закона и Конституцията, като издаде Указ, финализиращ незаконосъобразно проведена процедура за избор на Главен прокурор.

Проф. Пламен Киров

Професорът по конституционно право и бивш член на КС Пламен Киров обясни, че президентът няма право да откаже указ, но въпросът е как той и неговите съветници ще изтълкуват правилото за разумния срок. „Чуват се гласове, че президентът може да се бави неограничено, защото няма тълкувание какво означава „разумен срок“, още от римското право датира принципът, че онова, което се дължи без срок, се дължи незабавно“, коментира проф. Киров.

Доц. Наталия Киселова

Преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова смята, че Радев трябва да пусне указа за Гешев до 10 януари, когато изтича мандатът на Сотир Цацаров.

Боян Магдалинчев

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев пък коментира пред „Фокус“, че действително не е регламентиран срок за издаване на указа, но и това не е необходимо, за да действат институциите разумно и добросъвестно. „В някои разпоредби не е необходимо непременно всичко пунктуално да бъде разписано или да бъде непременно посочен срок. Предполага се навсякъде, когато се приемат такива актове, добросъвестност в изпълнение на законовите разпоредби. Независимо, че няма определен срок, в края на краищата държавният глава е достатъчно разумен човек, за да прецени дали да издаде съвсем своевременно указа, или да не го издаде. Той досега показа, че действително в един много разумен срок, както направи с издаването на указа на колегата Георги Чолаков, така и сега с главния прокурор, не би забавил неопределено дълго време издаването на указа“, обясни Магдалинчев.