1 млн. лева за училища по програма за образователна десегрегация

През новата учебна година училищата ще получат 1 млн. лева по програма на просветното министерство за образователна десегрегация. Със средствата ще се покриват разходи за деца от малцинствените групи за учебни пособия и материали и за транспорт до десегрегирани учебни заведения – такива, в които се учат деца от различни етноси.

Програмата предвижда отпускане на пари за закупуване на учебни пособия на стойност до 20 лв. за учениците от 1 до 4 клас, 15 лв. за децата в предучилищна форма на обучение и 30 лв. за учениците в прогимназиалния етап до 7 клас.

Ще се покриват и разходи за транспорт на децата от малцинствените групи до десегрегирани училища – до 2 лв. за карта за градския транспорт, и до 1,40 лв. за билет.

Придвижването до тези учебни заведения ще може да се осъществява и чрез превоз за собствена сметка – с бусове  до 22 места и с такива над тази бройка. Финансирането в тези случаи ще е съответно  до 1 лв и 10 ст. за километър и до 1,60 лв. за километър . Отделно ще се отпускат средства за поддръжка на тези превозни средства – до 4000 лв. за малките и до 6000 за по-големите.

Когато по програмата на просветното министерство за образователна десегрегация бъде сключен договор със специализирана транспортна  фирма, финансирането ще е до 1,65 лв. за километър за малките превозни средства и до 2,45 лв. за големите с над 22 места. 

Източник: БНР