32 читалища в Хасково получават субсидия от държавата

32 са читалищата в община Хасково, които ще бъдат субсидирани от държавния бюджет през 2020 година. Днес заместник-кметът Мария Вълчева проведе работна среща с представители на книжовните институции.

Регистрираните по Закона за народните читалища, ще получат общо 689 040 лева за дейността си през тази родина. Субсидията се превежда, след представяне в община Хасково на годишен отчет за изразходваните средства, предоставени през 2019 година и всички необходими документи за регистрация, съгласно Закона, подчерта Мария Вълчева.

Средствата се определят от Министерството на културата и се предоставят чрез община Хасково. За една субсидирана бройка се отпускат годишно 10 440 лева. Общо в читалищата в общината се субсидират 66 бройки.

Най-много средства получава най-голямото читалище в Хасково- „Заря- 1858“. Средствата са за 24,75 субсидирани бройки и възлизат на 258 390 лева. За 2020 година за община Хасково е отпусната една допълнителна субсидирана бройка, която се разпределя между НЧ “Тракия-2008“, НЧ “Аспарух Лешников-2015“, ОНЧ “Заря-1858“ и НЧ “Н.Й.Вапцаров-1964“.

снимка: община Хасково