Национални програми, които община Хасково ще изпълнява през 2021 г

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, КОИТО ОБЩИНА ХАСКОВО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПРЕЗ 2021Г. МОН ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ

Прочетете повече