За празника на МВР, в Хасково награждават 20 души с похвала

За съществен принос при изпъленение на професионалните им задачи и за проявена инициативност и постигнати високи резултати, признание получиха 20

Прочетете повече