Без оценка на рисковете за 5G мрежите е смущаващо

На уебинар ще бъдат огласени резултатите от първото представително изследване на тема „Въздействие на 5G технологията върху здравето и околната

Прочетете повече